Algemene voorwaarden

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.