Garantievoorwaarden

Naast de wettelijke garantierechten van de koper jegens de verkoper - en zonder deze rechten te beperken - garandeert XCES BV de koper het volgende voor geleverde apparatuur: 

Duur en aanvang van de garantie

 1. Voor producten van Cisco Refresh is de fabrieksgarantie gelijk aan nieuw en afhankelijk van het soort product.
 2. Voor NetApp en HPE remarketed/refurbished producten geldt een omruilgarantie van 12 maanden.
 3. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product, dat op de aankoopnota is vermeld.
 4. Op verzoek moet het garantiebewijs (aankoopnota) worden overlegd. 

De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de lopende garantie. Uitbreiding op de standaardgarantie is mogelijk. Kijk voor meer informatie op: Hardware Support Services

Inhoud en omvang van de garantie

 1. Cisco Refresh producten zijn voorzien van de laatste updates en worden geleverd met alle standaard accessoires. Daarnaast kunt u met Cisco Refresh producten gebruik maken van dezelfde garantievoorwaarden en SMARTnet opties als nieuw.

  Voor meer informatie over de Cisco garantie op Refresh producten, ga naar Cisco Warranty Finder

 2. Gebreken op NetApp en HPE remarketed/refurbished producten worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van XCES BVVervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van XCES. 
 3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens XCES, tenzij de door XCES geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.
 4. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en soortgelijke toebehoren.

Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:

 1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
 2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
 3. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
 4. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door de fabrikant voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.
 5. gebruik van niet-originele onderdelen van fabrikant of toebehoren.
 6. onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten.
 7. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
 8. het niet uitvoeren van de gebruikelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.